Matti Leijon

Befattning

Folkhälsovetare

Arbetsplats

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling

Telefon

010-103 36 37

Mobil

070-238 99 33

E-post

matti.leijon@regionostergotland.se