Per Larsson (KD)

Befattning

Regionråd, 2:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden

Arbetsplats

Regionhuset

Telefon

010-103 72 84

Mobil

0702-88 21 34

E-post

per.larsson@regionostergotland.se