Anita Larsson

Befattning

Koordinator Medicinska fakulteten - hanterar Medicinska fakultetens fonder och stiftelser

Arbetsplats

Linköpings universitet

Telefon

013-28 22 15

E-post

anita.larsson@liu.se