Madeleine Koskull

Madeleine Koskull

Befattning

Kontorsansvarig, EU-kontoret/Head of office

Arbetsplats

Enheten för internationell samverkan, ledningsstaben

Telefon

010-103 00 00

Mobil

+32 (0)499 83 66 39

E-post

Madeleine.Koskull@regionostergotland.se