Kerstin Arbring

Befattning

Verksamhetschef

Arbetsplats

Medicinska och geriatriska akutkliniken i Linköping, Närsjukvården i centrala Östergötland

Telefon

010-103 34 26

E-post

Kerstin.Arbring@regionostergotland.se

Patienter hänvisas till 1177.se