Patrik Karlsson

Befattning

Verksamhetschef

Arbetsplats

Kvinnokliniken i Norrköping, Barn- och kvinnocentrum

Telefon

010-104 20 86

E-post

patrik.n.karlsson@regionostergotland.se

Patienter hänvisas till 1177.se