Lars Jönsson

Befattning

Bedömningstandläkare, i tjänst tisdagar

Arbetsplats

Tandvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010 - 103 70 80

E-post

lars.jonsson@regionostergotland.se