Kerstin Jonsson

Befattning

Chefläkare, projektansvarig verksamhet Vision 2020

Arbetsplats

Chefläkarfunktionen, ledningsstaben

Telefon

010-104 33 31

E-post

kerstin.b.jonsson@regionostergotland.se