Erik Johnsson

Befattning

Verksamhetschef

Arbetsplats

Närsjukvård i östra Östergötland

Telefon

010-104 42 96

E-post

Erik.Johnsson@regionostergotland.se

Patienter hänvisas till 1177.se