Jan Johansson

Befattning

Tillförordnad verksamhetschef

Arbetsplats

Vårdcentralen Ödeshög

Telefon

010-103 00 00

E-post

Jan.Johansson@regionostergotland.se

Patienter hänvisas till 1177.se