Isabelle Johansson

Porträttbild av Isabelle Johansson

Befattning

Kontorsansvarig, EU-kontoret/Head of Office

Arbetsplats

Enheten för internationell samverkan, ledningsstaben

Telefon

+32 (0) 499 74 44 81

E-post

Isabelle.Johansson@regionostergotland.se