Evelina Jatko Watsfeldt

Evelina Jatko Watsfeldt

Befattning

Läkemedelsstrateg, läkemedelsförsörjning, dosdispenserade läkemedel

Arbetsplats

Läkemedelsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 73 42

E-post

evelina.jatko@regionostergotland.se