Kjell Jansson

Befattning

Verksamhetschef

Arbetsplats

Fysiologiska kliniken i Linköping, Hjärt- och medicincentrum

Telefon

010-103 22 76

E-post

Kjell.Jansson@regionostergotland.se

Patienter hänvisas till 1177.se