Annika Holmström

Befattning

Nationell kontaktpunkt, Central Baltic Contact Point Sweden South

Arbetsplats

Internationell samverkan

Telefon

010-103 69 59

Mobil

+46 702 16 65 88

E-post

annika.holmstrom@regionostergotland.se