Torbjörn Holmqvist (S)

Befattning

Regionråd, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Arbetsplats

Regionhuset

Telefon

010-103 17 83

Mobil

070-652 24 24

E-post

torbjorn.holmqvist@regionostergotland.se