Annika Hjertkvist Nilsson

Befattning

Biträdande ekonomidirektör, redovisnings- och finanschef

Arbetsplats

Ekonomienheten, Regionledningskontoret

Telefon

010-103 71 49

E-post

Annika.Hjertkvist.Nilsson@regionostergotland.se