Anna Hendeby

Befattning

Läkemedelsstrateg, läkemedelsförsörjning

Arbetsplats

Läkemedelsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 70 65

E-post

Anna.Hendeby@regionostergotland.se