Anna-Maria Hedman

Befattning

Utbildningssekreterare

Arbetsplats

ST-kansliet, Hälsans Hus, Universitetssjukhuset i Linköping

Telefon

010-103 81 09

E-post

Anna-Maria.Hedman@regionostergotland.se