Kristina Hedin

Befattning

Studierektor AT - internmedicin i Linköping, överläkare

Arbetsplats

Medicinska och geriatriska akutkliniken Linköping

Telefon

010 - 103 00 00

E-post

kristina.hedin@regionostergotland.se