Anne Hederén

Befattning

Strateg: kultur för äldre, natur - och friluftsliv

Arbetsplats

Enheten för samhällsplanering, ledningsstaben

Telefon

010-103 65 11

E-post

anne.hederen@regionostergotland.se