Nils Gabrielsson

Befattning

Projektledare

Arbetsplats

Ledningsstaben, regional utveckling, enheten för tillväxt

Telefon

010-103 17 73

Mobil

0702-79 27 45

E-post

Nils.Gabrielsson@regionostergotland.se