Anna Fröberg

Befattning

Tandvårdsstrateg, avtal/överenskommelser - uppföljningar

Arbetsplats

Tandvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 73 94

E-post

anna.froberg@regionostergotland.se