Anette Forsling

Befattning

Ledningssekreterare, stabsledningsgruppen

Arbetsplats

Administrativa enheten, Ledningsstaben

Telefon

010-103 09 37

E-post

Anette.Forsling@regionostergotland.se