Annika Eriksson

Befattning

Nämndsekreterare / projektledare

Arbetsplats

Administrativa enheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 77 81

Mobil

0722-16 75 36

E-post

annika.b.eriksson@regionostergotland.se