Moustafa Elmasry

Befattning

Medicinsk ledningsläkare, överläkare

Arbetsplats

Brännskadecentrum

Telefon

010-103 12 52

E-post

Moustafa.Elmasry@regionostergotland.se

Patienter hänvisas till 1177.se