Linda Ekstrand

Befattning

Vårdenhetschef

Arbetsplats

Neonatal intensivvård US, Barn- och kvinnocentrum

Telefon

010-103 13 48

E-post

Linda.Ekstrand@regionostergotland.se

Patienter hänvisas till 1177.se