Lotten Carlsson

Befattning

Enhetschef enheten för regionala utvecklingsprojekt

Arbetsplats

Enheten för regionala utvecklingsprojekt

Telefon

010-103 65 01

E-post

Lotten.Carlsson@regionostergotland.se