Maria Brusman

Befattning

Kulturstrateg, scenkonst

Arbetsplats

Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben

Telefon

010-103 65 12

E-post

maria.brusman@regionostergotland.se