Hanna Brodén Andersson

Hanna Brodén Andersson

Befattning

Hälso- och sjukvårdsstrateg, avtalsansvarig

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, Regionledningskontoret

Telefon

010-103 71 77

E-post

hanna.broden.andersson@regionostergotland.se