Maria Brenner

Befattning

Projektstrateg regional utveckling

Arbetsplats

Enheten för kompetens och företagande, ledningsstaben

Telefon

010 - 103 65 20

E-post

Maria.Brenner@regionostergotland.se