Christina Blomqvist

Befattning

Nämndsekreterare, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen

Arbetsplats

Administrativa enheten, Ledningsstaben

Telefon

010-103 71 13

E-post

Christina.Blomqvist@regionostergotland.se