Peder Björn

Befattning

Regionsekreterare, Regionfullmäktige och Regionstyrelsen

Arbetsplats

Administrativa enheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 74 41

Mobil

0705-20 24 46

E-post

Peder.Bjorn@regionostergotland.se