Lena Bergvin Lundqvist

Lena Bergvin Lundqvist

Befattning

Centrumchef för närsjukvården i östra Östergötland

Arbetsplats

Närsjukvården i östra Östergötland

Telefon

010-103 00 00

E-post

Lena.Bergvin.Lundqvist@regionostergotland.se