Eva Bengtsson

Befattning

Beredskapssamordnare

Arbetsplats

Regional beredskapsenhet, Katastrofmedicinskt centrum

Telefon

010-103 74 14

E-post

Eva.Bengtsson@regionostergotland.se