Helena Balthammar

Helena Balthammar

Befattning

Jämställdhetsstrateg, Teamledare social hållbarhet. Strategiskt arbete för jämställdhet. Projektledare SKR Modellkoncept för jämställdhet.

Arbetsplats

Hållbarhetsenheten

Telefon

073-078 85 87

E-post

helena.balthammar@regionostergotland.se