Jessica Arvidsson

Befattning

HR-strateg, Hälsofrämjande arbetsplats

Arbetsplats

HR-strategiska enheten, Ledningsstaben

Telefon

010-103 72 02

E-post

Jessica.Arvidsson@regionostergotland.se