Sara Andersson

Befattning

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 70 90

E-post

sara.andersson@regionostergotland.se