Lennart Andersson

Befattning

Bedömningstandläkare, i tjänst tisdagar och onsdagar

Arbetsplats

Tandvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010 - 103 73 69

E-post

lennart.andersson@regionostergotland.se