Agneta Andersson

Porträttbild

Befattning

Forskningsstrateg/FORSS-koordinator, Från student till docent

Arbetsplats

Forskningsstrategisk enhet

Telefon

010-103 85 33

Mobil

0730-91 79 85

E-post

Agneta.Andersson@regionostergotland.se