Lena Alsén Melin

Lena Alsén Melin

Befattning

Ekonomistrateg, controller läkemedel, regionövergripande rapportering

Arbetsplats

Ekonomienheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 05 01

E-post

Lena.Alsen.Melin@regionostergotland.se