Region Östergötland

Kontaktinformation

Kontakta Region Östergötland


Till växeln: 010-103 00 00
Faxnummer: 010-103 71 00
E-post: region@regionostergotland.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0040

Brevlådan bevakas av registrator vid Region Östergötlands regionledningskontor. Inkommande e-post bedöms och registreras i diariet enligt gällande lagar och skickas sedan vidare till handläggare.

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information, exempelvis ditt personnummer eller uppgifter som rör din hälsa. Av säkerhetsskäl kan vi tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via e-post. Logga in på 1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt eller kontakta din mottagning direkt via telefon.

Postadress: 
Region Östergötland
581 91 Linköping

Besöksadress:
Regionhuset
S:t Larsgatan 49 B
Linköping

Kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor

Om du har frågor om till exempel patientavgifter, fakturor, autogiro, högkostnadsskydd, frikort eller val av vårdcentral, kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor.
Telefon: 010-103 22 88
E-post: ekonomi@regionostergotland.se
Post: Region Östergötland, Kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor, 581 85 Linköping

Information om fakturering.

För frågor om fakturor och patientavgifter från Folktandvården, ring kliniken du har besökt eller använd e-tjänsten ”kontakta mig” på 1177.se.

Hitta kontaktuppgifter till Folktandvårdens kliniker: https://www.1177.se/Ostergotland/hitta-vard/

Fristående vårdlots

Om du har frågor om vårdgarantin kontakta Region Östergötlands fristående vårdlots.
Telefonnummer: 0771-84 85 86
E-post: vardlotsen@regionostergotland.se

Brev, fax och e-post till Region Östergötland blir normalt allmän handling, vilket innebär att massmedia och allmänhet kan ha rätt att läsa innehållet.