Region Östergötland

Kontaktinformation

Kontakta Region Östergötland


Till växeln: 010-103 00 00
Faxnummer: 010-103 71 00
e-post: region@regionostergotland.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0040

Brevlådan bevakas av registrator vid Region Östergötlands ledningsstab. Inkommande e-post bedöms och registreras i diariet enligt gällande lagar och skickas sedan vidare till relevant handläggare.

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information, exempelvis ditt personnummer eller uppgifter som rör din hälsa. Av säkerhetsskäl kan vi tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via e-post. Logga in på 1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt eller kontakta din mottagning direkt via telefon.

Postadress: 
Region Östergötland
581 91 Linköping

Besöksadress:
Regionhuset
S:t Larsgatan 49 B
Linköping

Region Östergötlands faktureringsadress: 
Region Östergötland
scanningenheten
581 85  Linköping
Ref: xxxyyyyy

Märkning: Om ordernummer finns ska detta anges i första hand (OBS! 9 siffror). I annat fall beställarreferens: xxxyyyyy (8 siffror)  där x står för produktionsenhet och y för organisationsenhet. Internt kallas detta PEOE-nr och är motsvarigheten till kostnadsställe. Fråga efter numren vid den enhet som ska faktureras, dessa krävs för att fakturan ska komma rätt.

Kontakt vid frågor om patientavgifter, fakturor och autogiro

Om du har frågor om patientavgifter, fakturor och autogiro är du välkommen att kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor på telefonnummer 010-103 22 88 eller e-post ekonomi@regionostergotland.se


Region Östergötlands informationslinje

Via informationslinjen kan du få svar på dina frågor om Region Östergötlands service, till exempel om avgifter, vårdval och hur vårdgarantin fungerar.

Du kan också få kontaktuppgifter till vården utskrivna om du inte har tillgång till dator.

Telefon: 020-24 25 26.
Informationslinjen bemannas vardagar 08:00 - 17:00

E-post: frageladan@regionostergotland.se

Region Östergötlands fristående vårdlots hjälper dig med vårdgarantifrågor för att du ska få vård inom vårdgarantins tidsgränser, telefon: 0771-84 85 86.

Om du inte är nöjd med den vård som du fått eller är missnöjd med bemötandet kan du lämna synpunkter och klagomål till sjukvården och till folktandvården via webbplatsen.

Brev, fax och e-post till Region Östergötland blir normalt allmän handling, vilket innebär att massmedia och allmänhet kan ha rätt att läsa innehållet.