Region Östergötland

Förändrad VFU på grund av covid-19 – Viktigt för dig som student

Region Östergötland ställer in delar av den verksamhetsförlagda utbildningen och arbetsplatsförlagt lärande.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ställs in nu kommer att genomföras, på annat sätt och/eller vid senare tillfälle. Beslutet har tagits för att kunna frigöra resurser inom sjukvården och möjliggöra en god kvalitet i VFU och APL.

Nytt beslut innebär att VFU och APL inom utbildningarna nedan ställs in från 20 april till 7 juni:

  • Läkare, termin 1-2
  • Sjuksköterska, termin 1-2, samt fältstudier under termin 4
  • Fysioterapeut, termin 1-3
  • Arbetsterapeut, termin 1-3
  • Logopedprogrammet, termin 1-4
  • Specialistutbildning inom medicin för sjuksköterskor, termin 2
  • Specialistutbildning inom anestesi för sjuksköterskor, termin 2, för sjuksköterskor med utbildningstjänst
  • Specialistutbildning inom intensivvård för sjuksköterskor, termin 2, för sjuksköterskor med utbildningstjänst
  • Undersköterska/ skötare, med få undantag

VFU som gäller övriga terminer för ovan nämnda utbildningar genomförs som planerat. Likaså specialistutbildning för sjuksköterskor inom operation, kirurgi, distrikt, psykiatri, barn och barnmorskeprogrammet samt utbildning till vårdadministratör.

Ta kontakt med ditt universitet eller din skola för mer information.