Region Östergötland

Förändrad VFU på grund av covid-19 – Viktigt för dig som student

Region Östergötland ställer in delar av den verksamhetsförlagda utbildningen och arbetsplatsförlagt lärande.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ställs in nu kommer att genomföras, på annat sätt och/eller vid senare tillfälle. Beslutet har tagits för att kunna frigöra resurser inom sjukvården och möjliggöra en god kvalitet i VFU och APL.

Beslutet innebär att all VFU och APL inom utbildningarna nedan ställs in från och med 18 mars till och med 19 april:

  • Undersköterska/skötare, samtliga terminer
  • Läkare, termin 1-2
  • Sjuksköterska, termin 1-2, samt fältstudier under termin 4
  • BMA, termin 1-3
  • Fysioterapeut, termin 1-3
  • Arbetsterapeut, termin 1-3
  • Specialistutbildning inom medicin för sjuksköterskor, termin 2
  • Logopedprogrammet, termin 1-4

VFU som gäller övriga terminer för ovan nämnda utbildningar genomförs som planerat. Likaså specialistutbildning för sjuksköterskor inom psykiatri, barn och barnmorskeprogrammet samt utbildning till vårdadministratör.

Ta kontakt med ditt universitet eller din skola för mer information.