Region Östergötland

VFU Laboratoriemedicin sjukhus

Välkommen som student till oss på Laboratoriemedicin sjukhus i Region Östergötland. Vi finns på tre orter: Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Lasarettet i Motala.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande i verksamhetsförlagd utbildning från biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp, den ettåriga kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp, kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen, 90 hp, samt studenter från Läkarprogrammet, 330 hp. Under den verksamhetsförlagda utbildningen undervisar vi i huvudsak ämnesspecifikt inom klinisk kemi.

Så här arbetar vi

Laboratoriemedicin ingår i Diagnostikcentrum som är en länsövergripande enhet för röntgen- och laboratorietjänster i Region Östergötland. Laboratoriemedicin är den största laboratorieenheten och består av verksamheter inom både primärvård och sjukhus. Laboratoriemedicin sjukhus är indelad i sju sektioner på US och något färre på sjukhusen i Norrköping och Motala.

Alla tre sjukhuslaboratorierna har verksamhet dygnet runt för provinlämning, hematologi, morfologi, kemi/immunokemi, koagulation. Protein och specialkoagulation har verksamhet dagtid. Medarbetarna arbetar vanligtvis på två till tre olika arbetsstationer. I Linköping finns även provtagningsenhet, antikoagulansmottagning, kundsupport, teknik- och materialsupport samt kvalitetsansvariga.

Förberedelser och introduktion

Vi skickar ut välkomstbrev och schema veckan innan VFU-starten. Schema finns tillgängligt på LISAM tidigare, samt en del information gällande VFU på Laboratoriemedicin sjukhus. Du som biomedicinsk analytikerstudent bör skicka din ILP/ individuella lärandeplan via e-post till huvudhandledaren innan du börjar din VFU så att dina handledare kan förbereda sig. Du får gärna höra av dig om du har frågor eller vill ha mer information.

Första dagen ges en kort introduktion om hur vi har lagt upp den verksamhetsförlagda utbildningen, vi visar laboratoriet och berättar något om vad som förväntas av dig som student.

Vi är tacksamma om du inte använder parfym/rakvatten/duschcrème eller andra starkt doftande produkter, på grund av att vi har flera medarbetare som är allergiska

Praktisk information

Hur hittar du Laboratoriemedicin sjukhus:

Linköping (US) via ingång 7, Norra entrén, uppgång K eller L, plan 11, alternativt via ingång 1, Södra entrén, uppgång A, plan 11, följ skyltar till Laboratoriemedicin.

Norrköping via uppgång A plan 11 (våning 1), följ skyltar till Laboratoriemedicin.

Motala via huvudentrén, ingång A följ skyltar Laboratoriemedicin plan 10 eller ingång B, hus B, 1 trappa upp till plan 8, följ kulvert till hus A och upp till plan 10, följ skyltar till Laboratoriemedicin.

Region Östergötland tillhandahåller arbetskläder som du förväntas använda, men du behöver ta med egna arbetsskor. Ta även med din student-E-legitimation, ditt LiU-kort och två hänglås (ett till omklädningsskåp och ett till värdeskåp).

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Överläkare, VFU-ansvarig K6 läkare

Elisabeth Aardal

Elisabeth.Aardal@regionostergotland.se

010-103 30 54

Biomedicinsk analytiker och huvudhandledare

Miriam Söderström

 

Mirjam.Soderstrom@regionostergotland.se

0722-39 30 40

Denna webbplats