Region Östergötland

VFU Hjärtverksamhetens sekretariat

Hjärtverksamhetens sekretariat tar emot studenter från YH-utbildningen (yrkeshögskolan) i Söderköping för vårdadministratörer. Vi är fem studenthandledare som representerar våra tre kliniker: Kardiologiska kliniken, Thorax-Kärlkliniken och Fysiologiska kliniken.

Du som student kommer att få en handledare att vända dig till under din praktikperiod. När du börjar får du veta vem som är din handledare, du får ett schema som gäller för din tid här hos oss samt att du får skriva under handlingssekretess och tystnadsplikt. Du kommer också att få en pärm med bl.a. Hjärtcentrums organisation samt övrig information som kan vara bra att veta. Givetvis är övriga handledare och sekreterare behjälpliga under den här tiden.

Vi förväntar oss av dig som student:

  • Att du tar kontakt med din handledare innan praktiken börjar så vi får komma överens om tid och plats.
  • Att du har med dig ditt uppdrag för perioden, diskuterar det med din handledare samt att du själv tar ansvar för att uppdraget blir utfört.
  • Att du besvarar utvärderingen efter avslutad praktik hos oss. Den ligger till grund för vårt gemensamma slutsamtal.

Som student kan du förvänta dig av oss:

  • Att du får hjälp med att sätta dig in i våra olika arbetsuppgifter.
  • Att du kommer att få arbeta självständigt med framförallt journalskrivning men även med andra arbetsuppgifter.
  • Att du kommer få möjlighet att närvara vid ett flertal undersökningar.
  • Att du kommer att få konstruktiv feedback och att vi tillsammans går igenom den skriftliga utvärderingen.

 

Vi hoppas du kommer att trivas hos oss och önskar dig välkommen hit!


Utbildningsansvariga handledare

Lotta Björk, Kardiologiska kliniken, tel 010-103 36 88.
Alexandra Eklöf, Thorax-Kärl kliniken, tel 010-103 47 61.
Helen Karlsson, Thorax-Kärl kliniken, tel 010-103 86 83.
Caroline Kindesjö Nätt, Fysiologiska kliniken, tel 010-103 90 88.
Ulrika Nordström Hugo, Kardiologiska kliniken, tel 010-103 30 83
Johanna Willander, Fysiologiska kliniken, tel 10- 103 83 46