Region Östergötland

VFU Vårdcentralen Cityhälsan Centrum i Norrköping

Välkommen som student till oss på Vårdcentralen Cityhälsan Centrum.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och vårdadministratörsutbildningen.

Förberedelser och introduktion

Du kommer att bli tilldelad en handledare som är ansvarig för din praktikperiod, men du kommer även gå med andra. Första dagen kommer du och din handledare att gå igenom ditt schema, din inlärningsplan samt prata om vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss. Skicka gärna din inlärningsplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig.

Så här arbetar vi

Vi är hela familjens vårdcentral och på Cityhälsan Centrum finns det mesta att erbjuda inom hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusets resurser. Vårt mål är god tillgänglighet med hög medicinsk kvalitet.

Praktisk information

Vi finns på Gamla Lasarettsgatan 18, 602 39 Norrköping 

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Sjuksköterskestudenter

Charlotte Wikberg  

Charlotte.Wikberg@regionostergotland.se

Läkarstudenter

Peder af Geijerstam 

Marta Stelmach Zak   

 Peder.af.Geijerstam@regionostergotland.se

Marta.Stelmach.Zak@regionostergotland.se

 

Vårdadministratörstudenter

 

 

 

Nanette Djerf (huvudansvarig)


Mattias Sonhem   

Helen Winkvist   

Nanette.Djerf@regionostergotland.se

 

Mattias.Sonhem@regionostergotland.se

 

Helen.Winqvist@regionostergotland.se