Region Östergötland

VFU Smärt- och rehabiliteringscentrum i Linköping

Välkommen som student till oss på Smärt- och rehabiliteringscentrum på Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet, fysioterapeut- och arbetsterapiprogrammen på Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Därutöver tar vi emot studenter från psykologprogrammet på Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet. 

Förberedelser och introduktion

Innan du börjar din VFU vill vi att du kontaktar din handledare för mer information om hur det ser ut under just din VFU-period och på vilket sätt du behöver förbereda dig.

Läkarstudenter: Innan du börjar hos oss är det bra om du repeterar den biopsykosociala synen på smärta inklusive smärtfysiologi samt evidensbaserade behandlingsmetoder. Då kommer du snabbare in i arbetet och kan få ut så mycket som möjligt av din VFU. Du kommer också få förslag på lämplig litteratur. Om du har en kortare placering finns det en kontaktperson att vända sig till vid frågor. Vid längre placeringar tilldelas du en handledare som är huvudansvarig för placeringen.
Någon vecka innan placeringen här kommer du att få ett personligt schema per e-post. Där framgår aktiviteter och tidpunkter som är viktiga att komma ihåg. Du får också mer specifik information.

Psykologstudenter: Innan du börjar hos oss är det bra om du förbereder dig genom att läsa om kronisk smärta, ACT och KBT för att snabbare komma in i arbetet. Din handledare kan ge dig tips på litteratur. Vi önskar att du kommer på ett besök till din handledare i god tid innan praktiken börjar för att stämma av förväntningar, få tips på litteratur och genomgång av schemat.

Fysioterapeutstudenter: Inför din praktik här är det bra om du repeterar smärtfysiologi, träningslära och stabilitetsträning och läser någon litteratur om KBT. Du kommer att få förslag på lämplig litteratur. Ta kontakt med din handledare före din praktik så att ni får bestämma tider när du börjar samt boka en tid för genomgång av din inlärningsplan. Ta med träningskläder som du behöver när du leder träningsgrupper.

Arbetsterapeutstudenter: Av din handledare får du tips på lämplig litteratur och information om arbetsterapeutiska bedömningsinstrument som används i den arbetsinriktade rehabiliteringen. Ta kontakt med din handledare före din praktik så att ni får bestämma tider när du börjar.

Första dagen kommer du och din handledare att gå igenom ditt schema samt din lärandeplan. Tänk på att inte använda parfym/rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Smärt- och rehabiliteringscentrum bedriver och utvecklar multidisciplinär diagnostik, behandling och rehabilitering av komplicerade smärtor inom flera profilområden; sjukhusbunden smärtvård, öppen vård av benigna smärtor och forskning. Kliniken gör utredningar åt Försäkringskassan och är dessutom specialistklinik för diagnosen EDS (Ehlers- Danlos syndrom) och uppdraget inom komplicerad trötthet.

Smärt- och rehabiliteringscentrum bedriver mottagnings- och konsultarbete. Vi har ingen inneliggande vård.

Smärt- och rehabenheten gör medicinska bedömningar och bedriver rehabilitering, främst i grupp, för våra patientgrupper (komplicerad smärta, komplicerad trötthet och EDS). Vi arbetar i team där läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut ingår. Du får som student tillfälle att ta del av både gruppaktiviteterna samt följa de olika yrkeskategorierna i deras arbete. Förutom rehabilitering gör vi även utredningar på uppdrag av Försäkringskassan.

Smärtenheterna bedriver framförallt konsultarbete på sjukhusens avdelningar gällande cancersmärta eller mer akut benign smärta. Utöver detta tillkommer olika mindre operativa ingrepp på enhetens operationssal (US) samt behandlingar (US och ViN). Mottagningsarbete med bedömningar av benign smärta ingår även här. Vid smärtenheterna är framförallt läkare och sjuksköterskor engagerade. Du får möjlighet att följa alla olika moment och yrkeskategorier.

Forskningsenheten bedriver omfattande forskning om framförallt kroniska smärtor. Forskningen spänner från molekylär till epidemiologisk forskning.

Praktisk information

Smärt- och rehabiliteringscentrum finns på tre platser i länet:

  • Smärt- och rehabenheten samt forskningsenheten finns på Garnisonsområdet, Brigadgatan 22 i Linköping
  • Smärtenheten, US, ingång 48, plan 13
  • Smärtenheten, ViN ligger på plan 2 i Vrinnevisjukhuset.

Normalt sett sker studentplaceringar på enheterna i Linköping, i undantagsfall i Norrköping.

Vid alla enheter finns personalrum med mikro och kylskåp/frys tillgängligt även för studenter

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Verksamhetschef

Malin Wihlborg

 010-103 98 89
malin.wihlborg@regionostergotland.se

Läkarstudenter

Anders Kjellgren

010-103 26 39
anders.kjellgren@regionsostergotland.se

Psykologstudenter

Martin Södermark 010-103 15 45
martin.sodermark@liu.se

Arbetsterapistudenter

Malin Hesselstrand

010-103 15 72
Malin.Hesselstrand@regionostergotland.se

 

Christin Wennersten

 010- 103 15 83
christin.wennersten@regionostergotland.se

Fysioterapeutstudenter

Anna Frumerie 010-103 67 38
anna.frumerie@regionostergotland.se