Region Östergötland

VFU Rehab Öst

Vi finns på Vrinnevisjukhuset, samt på vårdcentralerna i Söderköping, Valdemarsvik, Vikbolandet och Kolmården samt på Slottsgatan 116.

Studerande

På vår- och hösttermin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från arbetsterapeutprogrammet och fysioterapeutprogrammet, medan studenter från logopedprogrammet enbart kommer på höstterminen.

Förberedelser och introduktion

När du har fått din placering i Klipp kontaktar du så snart som möjligt din handledare för vidare information. Vi behöver dina personuppgifter i god tid innan din VFU för att skapa användarkonton med studentbehörighet till vårt journalsystem. Skicka gärna din individuella inlärningsplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig. Har du frågor är du välkommen att kontakta huvudhandledaren för respektive profession, se kontaktuppgifter nedan.

Så här arbetar vi

Rehab Öst finns på Vrinnevisjukhuset samt på flera av regionens vårdcentraler. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter på Rehab Öst arbetar inom slutenvård eller öppenvård. Vi träffar våra patienter enskilt eller i grupp och allt från direkt efter insjuknande till slutrehabilitering. Vi gör även hembesök för vissa patientgrupper. Vi arbetar måndag-fredag. Beroende på din placering kan det hända att du får vara på olika ställen.

Logopeder inom Rehab Öst finns på två olika enheter, Logopedmottagningen och Neurorehab. På Logopedmottagningen arbetar logopeder med barnlogopedi, stamning, dyslexi och dyskalkyli och finns på Lindövägen 65. På Neurorehab arbetar logopederna med neurologopedi i slutenvård och öppenvård och finns på Vrinnevisjukhuset. Även Öron- Näsa- Halsklinikens röstlogoped är bemannad av logoped från Rehab Öst.

Praktisk information

Nyckel och inpasseringskort får du första dagen du kommer till oss. Det lämnas tillbaka sista VFU-dagen.

Kontaktuppgifter

Huvudhandledare arbetsterapeut öppenvården:
Hanna Didrikson hanna.didrikson@regionostergotland.se

Huvudhandledare arbetsterapeut/sjukgymnast slutenvården
:
Pernilla Lundqvist pernilla.lundqvist@regionostergotland.se

Huvudhandledare sjukgymnast öppenvården:
Linn Svensson linn.svensson@regionostergotland.se

Huvudhandledare logoped barn VFU:

Anki Wennerström anki.wennerstrom@regionostergotland.se 

Huvudhandledare logoped- neuro/röst VFU
Kristin Lindén : kristin.h.linden@regionostergotland.se

1177.se

Denna webbplats