Region Östergötland

VFU Psykiatriska kliniken i Norrköping

Välkommen som student till oss på Psykiatriska kliniken i Norrköping.

Kliniken har i uppdrag att erbjuda specialistpsykiatrisk diagnostik, vård samt rehabilitering för befolkningen inom Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköpings kommun.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande från följande utbildningar: Arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, skötare, socionom, psykolog samt vårdadministratörer.

Förberedelser och introduktion

Inför din praktik är det viktigt att du tar kontakt med angiven kontaktperson senast en vecka innan praktikperiodens start. Ta med din individuella inlärningsplan till första dagen.

Så här arbetar vi

Psykiatriska kliniken består av flera olika enheter. Vi har två allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar, öppenvårdsmottagningen City på Drottninggatan 30 och öppenvårdsmottagningen Spiran, på Prästgatan 12B. Vi har också en akutenhet med bemanning dygnet runt och två slutenvårdsavdelningar. Vid våra enheter arbetar olika personalkategorier som arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, dietist, sekreterare, sjukgymnast, sjuksköterska och skötare. Vi erbjuder utredning, behandling och stöd i nära samarbete med vårdcentraler, övrig närsjukvård och vårdgrannar.

Praktisk information

Omklädningsrum för slutenvården och akutenheten finns på bottenplan, Vrinnevisjukhuset. Förvara inga värdesaker i skåpen utan lås in dem i värdeskåpen på avdelningen/mottagningen.
Mottagningen City och mottagningen Spiran har inte särskilda parkeringsplatser utan använder offentliga.
Kliniken har tillsammans med beroendekliniken övernattningsrum på bottenplan. Ytterligare information får du av din kontaktperson.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Arbetsterapeuter

Siv Mikalsen

Siv.Mikalsen@regionostergotland.se

 

 

 

Läkarstuderande

Maria Hogner

Maria.Hogner@regionostergotland.se

 

 

 

Psykologstuderande:

 

 

Öppenvårdsmottagningen city

Marie Andersson

marie.b.andersson@regionostergotland.se

Öppenvårdsmottagningen Spiran

Johannes Ermagan

johannes.ermagan@regionostergotland.se  

 

 

 

Sjuksköterskor:

 

 

Öppenvårdsmottagningen city

Gert Farge

Gert.farge@regionostergotland.se 

Öppenvårdsmottagningen Spiran

Tobias Knutsson

Ulla Bard

Tobias.Knutsson@regionostergotland.se

Ulla.Bard@regionostergotland.se

Avdelning 25

Josefin de Boaventura

Emmelie Jakobsson

Josefin.de.boaventura@regionostergotland.se

Emmelie.jakobsson@regionostergotland.se

Akutenheten 

Susanna Ek

susanna.ek@regionostergotland.se

Avdelning 26/PIVA

Henrik Andersson

Henrik.Andersson@regionostergotland.se

Avdelning 26/PIVA

Jonas Lindberg

Jonas.Lindberg@regionostergotland.se

 

 

 

Socionomer

Maria Nevander

maria.nevander@regionostergotland.se

 

 

 

Skötare:

 

 

Akutenheten

Lili Shekarabi

Lili.shekarabi@regionostergotland.se

Avdelning 25

Therése Johansson

therese.ann.johansson@regionostergotland.se

Avdelning 26

Åsa Hedén

Asa.Heden@regionostergotland.se

Piva

Anna-Sofie Dahlström-Turesson 

Anna-Sofie.Dahlstrom-Turesson@regionostergotland.se

 

 

 

Vårdadministratörer: 

 

 

Öppenvårdsmottagningen Spiran

Annica Theander

Annica.Theander@regionostergotland.se

Öppenvårdsmottagningen city

Stifanic Dolores

Stifanic.Dolores@regionostergotland.se

Akutenheten/slutenvård

Anette Lager

anette.lager@regionostergotland.se