Region Östergötland

VFU Ortopediska kliniken i Norrköping

Välkommen som student till oss på Ortopediska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Studerande

Studerande från läkar- och sjukgymnastprogrammet samt arbetsterapeut- och sjuksköterskeprogrammet genomför sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Även undersköterskestuderande från Komvux, gymnasieskolor och kompetensutvecklingsinstitutet genomför sin praktikplacering hos oss. Vi tar också emot vårdadministratörsstudenter.

Förberedelser och introduktion

Sjuksköterskor

Introduktionen består av en obligatorisk introduktionsträff på avdelning 9 (tid meddelas via e-post). Vid det här tillfället går vi igenom praktiska frågor såsom schema och visar avdelningen. Studerar du i termin sex följer du en bashandledare. De första dagarna går du tillsammans med en undersköterska för att bli introducerad i de dagliga rutinerna kring patientens omvårdnad. Studerar du i termin tre eller fyra går du på en studentenhet med sex vårdplatser. Tillsammans med en kurskamrat ansvarar du för patienternas vård under handledning av sjuksköterska och undersköterska. De första dagarna koncentreras till att lära sig rutiner och att utföra basal omvårdnad. Du har din praktik måndag till söndag, dag- och kvällsturer.

Läkare

Ortopedklinikens mottagning och avdelning 9 (med 26 vårdplatser) har sammanlagt 23 ordinarie läkare och utöver dessa även tjänstgörande AT-läkare. Under din vistelse hos oss följer du det kliniska arbetet och deltar i så stor mån som möjligt. Inriktningen blir mer inriktad på praktik än teori men passa på att fråga om allt som är intressant. Vi vill att du skall få se så mycket klinik som möjligt och i anslutning till det träna på statustagning och diskutera mer teoretiska aspekter på olika sjukdomar. Våra VFU-ansvariga läkare planerar ett schema där studentmottagningar och genomgång av studentfall ingår. 

Arbetsterapeuter/fysioterapeuter

Inför din praktik bör du ta kontakt med handledare eller angiven kontaktperson senast en vecka innan praktikperiodens start. Ta med din individuella lärandeplan till första dagen. Den är viktig för att din praktik skall bli så bra som möjligt.

Undersköterskor

Introduktionen genomförs på avdelning 9 på tisdagen veckan innan din praktik börjar. Då går vi igenom rutiner, praktiska frågor, schema samt går en rundvandring på avdelningen. Du får ett informationshäfte med all viktig information om praktiken. Du ges i möjligaste mån tillfälle att träffa någon av dina två handledare.

Vårdadministratör

Du kontaktar telefonledes din handledare enligt de rutiner som finns från skolan. Då kommer vi överens om de praktiska detaljerna till exempel arbetstider, arbetskläder med mera. Vi kommer att erbjuda dig möjlighet att prova på och få inblick i alla våra arbetsuppgifter. Vi syr tillsammans ihop ett individuellt program efter dina önskemål och intressen. Går du sista terminen kommer vi att stötta dig och hjälpa till med eventuella kontakter du behöver i ditt examensarbete.

Så här arbetar vi

Avdelning 9 är uppdelad på fyra enheter där vi arbetar med patientnära vård i vårdlag bestående av sjuksköterska och undersköterska. På en av enheterna arbetar sjuksköterskestudenterna i par utifrån peer assisted learning. På avdelningen bedrivs även en klinisk undervisningsavdelning (KUA). Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv, det vill säga multiprofessionellt. Elektiva patienter skrivs in två veckor före planerad operation. Patienten träffar då sjuksköterska, ortoped- och anestesiläkare, arbetsterapeut och fysioterapeut. På ortopedmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och läkarsekreterare. På ortopedens rehabenhet arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och badmästare. Vi tar emot patienter inom öppen- och slutenvård.

Praktisk information

För att hitta till oss går du in på Vrinnevisjukhuset via Blå porten. Direkt till vänster hittar du Rehabenheten. Mottagningen ligger en bit ner i korridoren vid uppgång D på höger sida. Avdelning 9 finns en trappa upp från mottagningen.

Kontaktuppgifter

Huvudhandledare KUA

Maria Törnborg
E-post: maria.tornborg@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 31 09 

Huvudhandledare sjuksköterskor

Johanna Käcker
E-post: johanna.kacker@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 31 09

Huvudhandledare läkare

Oskar Korske
E-post: oskar.korske@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 34 05 

Huvudhandledare arbetsterapeut

Susanne Wilhelmsson
E-post: Susanna.Wilhelmsson@regionostergotland.se 
Telefon: 010-104 36 50

Huvudhandledare fysioterapeut

Johanna Edoff Lindell
E-post: Johanna.Edoff.Lindell@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 36 35

Huvudhandledare undersköterskor

Jenny Roos
E-post: jenny.roos@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 31 09

Carina Lundin
E-post: carina.lundin@regionostergotland.se

Huvudhandledare vårdadministratör 

Brigitte Hauer Björkman 
E-post: birgitte.hauer.bjorkman@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 34 18 

Anette Altstadt 
E-post: anette.altstadt@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 34 20 

Vårdenhetschef avdelning 9

Annika Karlaryd 
E-post: annika.karlaryd@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 34 96

Vårdenhetschef ortopedmottagningen

Katarina Bjuhr
E-post: katarina.bjuhr@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 34 08

Enhetschef rehabenheten

Jan Jansson 
E-post: jan.jansson@regionostergotland.se 
Telefon: 010-104 44 21

Klinisk adjunkt

Helene Eriksson
E-post: helene.m.eriksson@liu.se 
Telefon: 011-36 35 08