Region Östergötland

VFU Neurokirurgiska kliniken i Linköping

Välkommen till din verksamhetsförlagda utbildning på neurokirurgiska kliniken som är en av sex specialistkliniker inom neurokirurgi i Sverige. Kliniken består av vårdavdelning 71 med tillhörande postoperativ avdelning och neurointensiv (NIVA).

Studerande

På neurokirurgen handleder vi studerande från sjuksköterskeutbildningen, läkarutbildningen, undersköterskeutbildningen, vårdadministratörutbildningen, fysioterapeututbildningen och vidareutbildningar för sjuksköterskor.

Förberedelse och introduktion

Studerande från sjuksköterskeutbildningen kallas till en introduktionsdag som vanligtvis ligger veckan före VFU-starten. Under introduktionen ges information om verksamheten, schema och bashandledare.

Fysioterapeutstuderande, vårdadministratörstuderande samt undersköterskestuderande ska ta kontakt med sin kontaktperson cirka två veckor före VFU:n för att få information angående handledare, schema samt praktiska detaljer.

Studerande på vidareutbildningen för sjuksköterskor blir kontaktade av huvudhandledare cirka två veckor innan påbörjad VFU.

Så här arbetar vi

På avdelning 71 arbetar vi i vårdlag bestående av en sjuksköterska och en undersköterska, som tillsammans ansvarar för fem patienter. Vårdlaget arbetar i moduler i nära anslutning till patientsalen. På postop vårdas nyopererade patienter där ett vårdlag ansvarar för tre patienter. NIVA:s vårdlag består av en sjuksköterska tillsammans med undersköterskor med ansvar för en-två patienter. Till vårdlagen är läkare, fysioterapeut, kurator och sekreterare nära knutna.

Verksamheten består av elektiv vård och akut vård. På avdelning 71 vårdas patienter med följande diagnoser hydrocephalus, kroniska subdurala blödningar, elektiva aneurysm, kärlmissbildningar, ryggmärgspåverkan, smärttillstånd, epilepsi, rörelserubbningar och hjärntumörer. Neurointensiven är mer inriktad på akut vård med diagnoser och tillstånd som skalltrauma, intra- och extracerebrala blödningar, skallbasfrakturer och diffus axonal skada.

Under er VFU kommer ni att träffa studerande från andra professioners grundutbildningar. Under en eftermiddag lär vi av varandra i ett integrationsseminarium där ni diskuterar ett patientfall utifrån er professions synvinkel.

Praktisk information

Du hittar neurokirurgen på plan 12 (NIVA, postop) och plan 13 (avdelning 71) vid uppgång L. Inga väskor eller värdesaker kan förvaras på expeditionerna. Arbetskläder finns i anslutning till omklädningsrum och ni har tillgång till kylskåp och mikrovågsugn. 

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Huvudhandledare
sjuksköterskestuderande  

Linda Säberg

 

Linda.saberg@regionostergotland.se

010-103 4304

Vidareutbildning
inom intensivvård

Hanna
Schärlund

hanna.schärlund@regionostergotland.se

010-103 11 50

Huvudhandledare
fysioterapeutstuderande

Jard
Svensson

Charlotte Åström

jard.svensson@regionostergotland.se

010-103 40 26

charlotte.astrom@regionostergotland.se 

010-103 35 36

Huvudhandledare
undersköterskestuderande

Carin
Johansson

Carin.johansson@regionostergotland.se

010-103 11 50 

Huvudhandledare
vårdadministratörstuderande

Carina Ahlgren

Carina.ahlgren@regionostergotland.se

010-103 52 87